Novosti

Promjena putanje WMS i WFS servisa Bioportala

Obavještavamo sve korisnike web servisa Bioportala (WMS i WFS) o promjeni putanje servisa.

Nove putanje web servisa su:
WFS - http://services.bioportal.hr/wfs
WMS - http://services.bioportal.hr/wms




Stare putanje web servisa su još aktivne te će biti isključene 31. siječnja 2018.

Stare putanje web servisa:
WFS - http://services.iszp.hr/wfs
WMS - http://services....

Thu, 30 November 2017.
CRO Habitats - sustav za održavanje podataka o stanišnim tipovima u RH

CRO Habitats predstavlja komponentu ISZP-a namijenjenu za pohranu, održavanje i razmjenu podataka vezanih za stanišne tipove

CRO Habitats sustav izrađen je kroz IPA 2008 projekt „Uspostavljanje baze podataka stanišnih tipova (CRO Habitats) kao dijela Nacionalnog informacijskog sustava zaštite prirode (NISZP-a)“ te predstavlja komponentu Informacijskog sustava zaštite prirode namijenjenu za pohranu, održavanje i razmjenu podataka vezanih za stanišne tipove u RH. CRO Habitats sustav sadrži kataloške podatke o stanišnim tipovima u RH prema Nacionalnoj klasifikaciji staništa. Navedeni podaci objedinjuju informacije i o vezanim...

Sat, 11 October 2014.
Web servisi

Državni zavod za zaštitu prirode objavio je web servise (WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service)) svojih prostornih po

Državni zavod za zaštitu prirode objavio je web servise (WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service)) svojih prostornih podloga: Zaštićena područja RH, Ekološka mreža Natura 2000 i Karta staništa RH
Upute za dodavanje i pregledavanje WMS web servisa u GIS desktop rješenjima možete pronaći na GeoPortalu Državne geodetske uprave.
Simbologiju (sustav boja i znakova) možete preuzeti ovdje.
Napomena: Ukoliko ne možete ostvariti konekciju na servise ili se pojavljuje greška koja...

Sat, 11 October 2014.
GEOREF – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih nalaza

Aplikacija Georef služi kao pomoćni alat za izračunavanje nesigurnosti koordinata literaturnih navoda

Aplikacija Georef izrađena je za potrebe projekta Integracije u EU Natura 2000 (NIP) kao pomoćni alat za izračunavanje nesigurnosti koordinata literaturnih navoda koji sadrže opisnu informaciju o lokalitetu nalaza. Postojeću Georef aplikaciju Zavod je samostalno izradio te je bila namijenjena ograničenom broju korisnika. S obzirom na planove da Georef aplikacija postane samostalni zajednički GIS modul za sve komponente ISZP-a, u 2014. godini izrađena je nova GeoRef aplikacija (implementirana na Open...

Sat, 11 October 2014.