Informacijski sustav zaštite prirode

about-dzzp-image

Sukladno čl. 196. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) „uspostavlja i vodi Informacijski sustav zaštite prirode Republike Hrvatske, uvažavajući međunarodno prihvaćene standarde i obveze".
Kroz svoju redovnu djelatnost te domaće i međunarodne projekte od 2004. godine Državni zavod za zaštitu prirode, a danas Zavod za zaštitu okoliša i prirode MINGOR-a sustavno provodi niz aktivnosti s ciljem uspostave i unaprjeđenja jedinstvenog Informacijskog sustava zaštite prirode (ISZP). Informacijski sustav zaštite prirode čini skup baza podataka, aplikativnih rješenja i web servisa namijenjenih za pohranu, održavanje i dijeljenje podataka vezanih za različite komponente biološke i krajobrazne raznolikosti te zaštitu prirode u RH.

Konceptualna shema (Slika 1) prikazuje tri osnovne razine sustava: razina baza podataka, razina servisa i razina korisnika. Razina baza podataka objedinjuje različite tematske baze podataka (flora, fauna, staništa, zaštićena područja, speleološki katastar i sl.). Razina servisa predstavlja tehničke mehanizme namijenjene za razmjenu podataka između različitih komponenti ISZP-a te vanjskih sustava. Ista razina poslužuje podatke posljednjoj razini koju predstavljaju različiti korisnici i konzumenti web servisa (kao npr. web/geo portal ISZP-a te ostale aplikacije i vanjski sustavi).

Većina aktivnosti unaprjeđenja ISZP-a usmjerena je na dovršetak pojedinih tematskih baza podataka kao mjesta za pohranu podataka o bioraznolikosti, prikupljenih tijekom godina kroz redovne aktivnosti Zavoda za zaštitu okoliša i prirode i ustanova za upravljanje zaštićenih prirodnim vrijednostima, kroz razne domaće i međunarodne projekte te kroz djelatnost drugih stručnih i znanstvenih institucija i nevladinih organizacija.

ISZP web/geo portal centralno je web rješenja koje, uz uspostavljene web servise, osigurava javni pristup ažurnim i verificiranim prostornim i ne-prostornim podacima o bioraznolikosti i zaštiti prirode u Hrvatskoj