BIO portal

Georef

Georef – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih nalaza

Aplikacija Georef izrađena je za potrebe projekta Integracije u EU Natura 2000 (NIP) kao pomoćni alat za izračunavanje...

Više...
Web stranica Invazivne vrste u Hrvatskoj

Web stranica Invazivne vrste u Hrvatskoj

Internetska stranica Invazivne vrste u Hrvatskoj izrađena je 2011. godine. Na ovoj su internetskoj stranici dostupne...

Više...
Procjena veličine populacije vuka (Canis lupus) u Hrvatskoj za razdoblje od 01. lipnja 2018. do 01. lipnja 2019. godine

Procjena veličine populacije vuka (Canis lupus) u Hrvatskoj za razdoblje od 01. lipnja 2018. do 01. lipnja 2019. godine

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, današnje Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, imenovalo je 2019. Radnu...

Više...
Karta staništa RH

WMS/WFS - Karta staništa RH

Karta staništa je prostorni prikaz rasprostranjenosti pojedinih stanišnih tipova na području...

Više...
Ekološka mreža Natura 2000

WMS/WFS - Ekološka mreža Natura 2000

Ekološka mreža Republike Hrvatske, proglašena Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/2013), predstavlja područja ekološke mreže...

Više...

Pages

Informacijski sustav zaštite prirode

Sukladno čl. 196. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) „uspostavlja i vodi...

Servisi
Pregled web stranica, aplikativnih rješenja i servisa Informacijskog sustava zaštite prirode
Novosti
Nova Nacionalna klasifikacija staništa s opisima
Objavljena nova Nacionalna klasifikacija staništa s opisima
Ažurirani prostorni slojevi područja Natura 2000 i Standardni obrasci Natura 2000 na Bioportalu
Ažurirani prostorni slojevi područja Natura 2000 i Standardni obrasci Natura 2000 na Bioportalu
Promjena putanje WMS i WFS servisa Bioportala
Obavještavamo sve korisnike web servisa Bioportala (WMS i WFS) o promjeni putanje servisa.
CRO Habitats - sustav za održavanje podataka o stanišnim tipovima u RH
CRO Habitats predstavlja komponentu ISZP-a namijenjenu za pohranu, održavanje i razmjenu podataka vezanih za stanišne tipove
Web servisi
Državni zavod za zaštitu prirode objavio je web servise (WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service)) svojih prostornih po