Nova Nacionalna klasifikacija staništa s opisima

Nova Nacionalna klasifikacija staništa s opisima

Objavljena nova Nacionalna klasifikacija staništa s opisima

Stupanjem na snagu Pravilnika o popisu stanišnih tipova i karti staništa (NN 27/21) na snagu je stupila nova Nacionalna klasifikacija staništa (NKS), sadržana u prilogu I Pravilnika, a čija revizija je provedena tijekom izrade karte kopnenih nešumskih i slatkovodnih staništa RH. Opisi staništa sukladno NKS-u objavljuju se na mrežnim stranicama Ministarstva

Objavi pravilnika prethodila je izrada stručnog obrazloženja kojim su evidentirane potrebne izmjene koje je bilo potrebno napraviti u Pravilniku a pripremljena je i relacijska tablica sa prikazom svih promjena u prilozima važećeg Pravilnika u odnosu na prošli Pravilnik.