BIO portal

Informacijski sustav zaštite prirode

Sukladno čl. 196. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR) „uspostavlja i vodi...

Servisi
Pregled web stranica, aplikativnih rješenja i servisa Informacijskog sustava zaštite prirode
Novosti
Nova Nacionalna klasifikacija staništa s opisima
Objavljena nova Nacionalna klasifikacija staništa s opisima
Ažurirani prostorni slojevi područja Natura 2000 i Standardni obrasci Natura 2000 na Bioportalu
Ažurirani prostorni slojevi područja Natura 2000 i Standardni obrasci Natura 2000 na Bioportalu
CRO Habitats - sustav za održavanje podataka o stanišnim tipovima u RH
CRO Habitats predstavlja komponentu ISZP-a namijenjenu za pohranu, održavanje i razmjenu podataka vezanih za stanišne tipove
Web servisi
Državni zavod za zaštitu prirode objavio je web servise (WMS (Web Map Service) i WFS (Web Feature Service)) svojih prostornih po
GEOREF – Aplikacija za georeferenciranje literaturnih nalaza
Aplikacija Georef služi kao pomoćni alat za izračunavanje nesigurnosti koordinata literaturnih navoda